Řez ovocných dřevin

Všechny ovocné stromy a keře potřebují pravidelnou odbornou péči, aby přinášely maximální užitek.

Mezi naše služby patří:

– následná a rozvojová péče o vysazené dřeviny
– přihnojování
– odplevelování
– výchovné a zdravotní řezy

Při řezu ovocných dřevin se odstraňují suché, poškozené nebo nemocné větve, aby se stimuloval růst nových výhonků a ovoce 
mělo lepší kvalitu.

Řez se provádí v období vegetačního klidu, tedy v zimě nebo na jaře před nástupem vegetace. Při řezu je důležité dbát na správný úhel 
a polohu řezu, aby se minimalizovalo poškození stromu a urychlilo se hojení rány.

Je také nutné dbát na to, aby nebyla odebírána příliš velká část zdravého dřeva a aby byly dodrženy zásady rovnoměrného rozložení 
řezů po celé koruně stromu.