Zakládání a údržba živých plotů

Aby živý plot plnil svou ochrannou a estetickou funkci, je třeba zvolit vhodnou kompozici dřevin a dodržovat pravidelnou péči. 
Ať už živý plot na pozemku teprve plánujete, nebo potřebujete zajistit následnou péči, můžeme vám nabídnout tyto služby:

návrh vhodných dřevin
výsadba, případně rekonstrukce živého plotu a dosadba dřevin
odplevelování živých plotů
pravidelný střih a tvarování živých plotů
zmlazovací a výchovné řezy


Zakládání živých plotů je proces, při kterém se sází rostliny do řad tak, aby rostly těsně vedle sebe a tvořily neprostupnou bariéru. Účelem živého plotu může být vytvoření soukromí, zkrášlení zahrady nebo oddělení různých částí pozemku.

Prvním krokem při zakládání živého plotu je výběr vhodných dřevin. Ty by měly být odolné, snadno udržovatelné, vhodné pro 

danou polohu a dosahovat požadované výšky. Mezi nejčastěji používané dřeviny pro živé ploty patří různé druhy keřů a stromů, například tis, habr, hlohyně, ptačí zob nebo zerav.

Druhým krokem je příprava půdy. Půda by měla být dobře odvodněná a propustná, aby rostliny měly přístup ke všem potřebným živinám a vlhkosti. Je také důležité odstranit všechny plevele a nečistoty z oblasti, kde bude živý plot založen.

Třetím krokem je samotné založení živého plotu. Rostliny by měly být umístěny v řadách, v určené vzdálenosti od sebe, 

aby vytvořily těsnou bariéru. Poté se rostliny obsypou půdou a zalijí vodou, aby se ujaly.

Údržba živého plotu z počátku zahrnuje pravidelnou zálivku, hnojení a stříhání. Ve většině případů posléze pravidelný střih a odstraňování suchých a poškozených větví. První stříhání by se mělo provést krátce po založení plotu, aby se podpořil růst a 

vytvořil se hustší plot. Další stříhání by měla následovat v závislosti na růstu rostlin a na požadované výšce a tvaru plotu. 
Je důležité dbát na to, aby rostliny nebyly stříhány v nevhodnou dobu, aby zbytečně nedocházelo k jejich poškození nebo oslabení.

Kromě toho je důležité živý plot pravidelně kontrolovat kvůli napadení škůdci a nemocemi, odumření některých jedinců ve výsadbě, náletu jiných dřevin a zaplevelení, aby se předešlo větším problémům a bylo možné je řešit včas.