Likvidace plevele

V ideálním případě se boj s plevely zahrnuje do plánů péče o vybrané plochy zeleně. Aby odstranění proběhlo úspěšně, musí se provádět za konkrétních podmínek ve vhodnou dobu. 
I jednorázové odstranění plevele, alespoň dvoufázově, vám však na zahradě může ušetřit spoustu práce. 

Zajišťujeme:

chemické odstranění plevele, za pomoci certifikovaných prostředků
v případě potřeby také mechanické a ruční odstranění plevele


Při likvidaci plevele se odstraňují nežádoucí rostliny v zahradách a na veřejných prostranstvích, například v trávníku, v trvalkových výsadbách, v živých plotech.

Likvidace plevelů může být prováděna různými způsoby, včetně ručního vytrhávání, kdy se plevele vytrhávají s kořenem nebo pomocí speciálního nástroje.

Další možností je použití herbicidů, což jsou chemické látky, které zahubí celou nežádoucí rostlinu.
Herbicidy mohou být aplikovány pomocí postřiku nebo spreje a jsou vybírány podle typu plevelu a typu půdy.

Kvůli ekologické udržitelnosti se často používají metody mechanického odstraňování plevelů, jako je například kypření půdy, 

které uvolňuje kořeny plevelů a usnadňuje jejich vytažení.

Likvidace plevelů je důležitá pro ochranu rostlin, protože plevely mohou soutěžit o prostor a zdroje s rostlinami, které na zahradě chceme, 
což může vést ke snížení jejich výnosů a růstu.