Kompletní údržby zahrad, areálů a veřejné zeleně

Dle vašich potřeb se domluvíme na pravidelných i jednorázových údržbách. Mohou mít sezónní charakter, jako jsou podzimní 
či jarní údržby, nebo vám vytvoříme celoroční plán péče na míru.

Provádíme:

pravidelné i jednorázové údržby
řez a tvarování dřevin
zmlazování starých výsadeb
zakládání a rekultivaci záhonových ploch
péči o stávající rostliny v záhonech
výživu a hnojení rostlin
úklid listí

údržby a realizace květinových záhonů, truhlíků, mobilních nádob

Kompletní údržba zahrad, areálů a veřejné zeleně zahrnuje celou řadu činností, které mají za cíl udržet tyto prostory v co 
nejlepším stavu. Tyto činnosti mohou být rozděleny do několika kategorií, jako jsou péče o zeleň, údržba cest a chodníků, 
úpravy terénu a údržba vodních prvků.

Péče o zeleň zahrnuje zalévání rostlin, hnojení, stříhání, prořezávání a odstraňování vadných nebo poškozených částí rostlin. 
Zahrnuje také kontrolu rostlin na přítomnost škůdců a chorob, aby se zajistilo, že rostliny jsou zdravé a silné. 
Pravidelné stříhání a prořezávání zajišťuje, že zahrada zůstává upravená a esteticky příjemná.

Údržba cest a chodníků zahrnuje odstraňování listí, trávy a dalších nečistot z povrchů, pravidelné zametání a vysypávání písku 
a soli v zimních měsících. Je také důležité pravidelně kontrolovat cesty a chodníky na přítomnost prasklin, 
ztráty stability a dalších problémů, aby se předešlo nehodám.

Úpravy terénu zahrnují odstraňování kamenů, plevelů a dalších překážek, kultivaci půdy a výsadbu nových rostlin. V závislosti 
na potřebách a požadavcích mohou být na terénu instalovány nové prvky, jako jsou kamenné zídky, pergoly nebo altány.

Údržba vodních prvků zahrnuje čištění a úpravu rybníků, fontán a dalších vodních prvků. Je také důležité pravidelně kontrolovat 
vodní prvky na přítomnost poškození nebo úniku vody, aby se předešlo ztrátě vody a dalším problémům.

Celkově lze říci, že kompletní údržba zahrad, areálů a veřejné zeleně je nezbytná pro udržení estetického vzhledu 
bezpečnosti prostoru. 

Pravidelná údržba může také pomoci předejít větším problémům a snížit náklady na opravy a rekonstrukce.